SORETOLE - page 6

X
X
X
AXE 1
AXE 2
AXE 3
AXE 4
Ø10
Ø12
Ø14
Ø10x14
Ø12x16
Ø12x22
Ø14x20
TROUS (mm)
TROUS OBLONGS (mm)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AXE 1
AXE 2
AXE 3
AXE 4
Y
X
Z
AXE 1
AXE 2
AXE 3
AXE 4
Y
X
Z
>
6
Dimensions des poinçons pannes Cé
20 ≤ X ≤ 35* Y = AXE 1 Z = AXE 4 *
non valable pour les pannes Cé80. Les axes 2 et 3 n’existent pas.
Dimensions des poinçons pannes M
X
X
X
AXE 1
AXE 2
AXE 3
AXE 4
Ø10
Ø12
Ø14
Ø10x14
Ø12x16
Ø12x22
Ø14x20
TROUS (mm)
TROUS OBLONGS (mm)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X=20 Y = AXE 1 Z = AXE 4
PANNE C
PANNE m
POINÇONNAGE
DES PANNES C ET M
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...28
Powered by FlippingBook